Byty celkom: 27 358 inzerátov

Preberací protokol k nehnuteľnosti

Po podpise kúpno-predajnej zmluvy je potrebné vypracovať preberací protokol k nehnuteľnosti.

V protokole je potrebné uviesť presné stavy a evidenčné čísla meračov (merač teplej a studenej úžitkovej vody, merač tepla), súpis hnuteľného majetku (zariadenie a vybavenie nehnuteľnosti) a súpis odovzdaných kľúčov (od vchodu, pivnice, garáže, spoločných priestorov, schránky, ...). V preberacom protokole je vhodné uviesť aj stav preberanej nehnuteľnosti a v prípade potreby je urobiť fotodokumentáciu. Na záver je potrebný samozrejme podpis preberajúceho aj odovzdávajúceho.

Poznámka: Obsah tohto dokumentu je vzor, preto pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.