Byty celkom: 26 735 inzerátov

Darovanie polovice nehnuteľnosti bez súhlasu manžela


S manželom sme spoluvlastníci rodinného domu a pozemku, na ktorom je postavený RD, na LV sme uvedení obidvaja. Môžem svoj podiel, predpokladam polovicu, darovať našim dvom dcéram? Je potrebný súhlas manžela? Za skorú odpoveď ďakujem.
  Dobrý deň, pokiaľ nehnuteľnosť patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov tak podľa ust. § 145 ods. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, je potrebný na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľností aj súhlas druhého manžela, nakoľko nejde o bežnú vec týkajúcu sa spoločnej veci.Pokiaľ je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve a nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, môžete podiel na nehnuteľnosti previesť na Vaše dcéry aj bez súhlasu Vášho manžela.
Odpovedali špecialisti spoločnosti Hypomaklér.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

Vo finančnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky, ktoré sa týkajú problematiky financovania Vášho nového bývania, výberu hypotéky na byt, dom, alebo pozemok.

Odpovede na otázky v rámci finančnej poradne zabezpečujú hypotekárni špecialisti spoločnosti Hypomaklér - Katarína Kissová, Ing. Andrej Saksa a Ing. Pavol Szikora.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.