Vecné bremeno


Dobrý deň, mám otázku ohľadne vecného bremena. Rodičia darovali (darovacou zmluvou) mojej sestre dom, ako vecné bremeno som uvedená ja a rodičia. Sestra čaká dieťatko a bude sa vydávať. Chcem sa opýtať, aké dedičské právo na dom bude mať jej dieťa a manžel? Ja mám dve deti, v prípade že by som umrela, majú moje deti právo na dedičstvo, keby sestra predala dom?
  Dobrý deň, podľa Vami uvedených informácií je Vaša sestra výlučným vlastníkom uvedeného domu. V prípade úmrtia Vašej sestry, za predpokladu, že nezanechá závet, bude v zmysle zákona dediť jej manžel a deti. V prípade Vášho úmrtia nemajú Vaše deti nárok na uvedený rodinný dom, keďže nie je predmetom dedenia, keďže vecné bremeno nezakladá žiadne vlastnícke práva na nehnuteľnosť na ktorom bolo zriadené. Rovnako Vaša sestra môže z uvedenou nehnuteľnosťou nakladať podľa svojej vôle, t.j. ho aj predať, keďže v zmysle ust. § 123 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním."
Odpovedali špecialisti spoločnosti Hypomaklér.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

Vo finančnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky, ktoré sa týkajú problematiky financovania Vášho nového bývania, výberu hypotéky na byt, dom, alebo pozemok.

Odpovede na otázky v rámci finančnej poradne zabezpečujú hypotekárni špecialisti spoločnosti Hypomaklér - Katarína Kissová, Ing. Andrej Saksa a Ing. Pavol Szikora.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.