Byty celkom: 27 369 inzerátov

Všetko o hypotékach


V tejto časti Vám poskytneme a zodpovieme na často kladené otázky o problematike hypotekárnych úverov.

Vysvetlíme a objasníme Vám základné pojmy, druhy hypoték, vyjasníme „mýty a fámy“, ktoré sa s hypotékami spájajú, upozorníme na možné problémy, ktoré môžu viesť k zamietnutiu žiadosti o úver, popíšeme modelové situácie, ktoré môžu nastať.


Hypotekárny proces krok za krokom

Vybrali ste si svoju nehnuteľnosť, rozhodli ste sa pre najvhodnejšiu ponuku z banky, ale čo ďalej? Proces vybavenia úveru nie je jednoduchá záležitosť. Je možné ho zhrnúť do nasledujúcich bodov:


Prečo sa najprv informovať o hypotéke a potom hľadať nehnuteľnosť?

Predtým, ako sa pustíte do hľadania nehnuteľnosti, mali by ste získať čo najviac informácii o Vašich možnostiach financovania jej kúpy.


Kde môžem získať informácie o hypotékach?

V dnešnej dobe máte na internete k dispozícii veľké množstvo informácii aj o hypotekárnych úveroch. To žiaľ neznamená, že výber vyhovujúcej hypotéky je jednoduchý. Najjednoduchšou možnosťou je navštíviť banku, kde má člo...


Čo môžem urobiť pre lepšie podmienky, pokiaľ v blízkej budúcnosti plánujem hypotéku?

Ak plánujete žiadať o úver v blízkom období, v nasledujúcich riadkoch nájdete najdôležitejšie odporúčania a tipy, ako získať čo najlepšie podmienky.


Akú dĺžku fixácie si vybrať?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Nikto totiž nevie s istotou povedať, čo nás v budúcnosti čaká. Samozrejme, zámerom je mať z dlhodobého hľadiska hypotéku s čo najnižším úrokom. Fixácia Vám zabezpečí nemenný...


Ako zvoliť správnu splatnosť hypotéky?

Aj vy rozmýšľate akú dlhú splatnosť na hypotéke si zvoliť? Nechcete splácať úver až do dôchodku?


Na čo všetko môžem hypotéku použiť

Podľa zákona o bankách môže byť hypotekárny úver poskytnutý na tieto účely: a) nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti, b) výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb,c) údržbu tuzemských nehnuteľností,d) spla...


Druhy splácania úveru

V tomto článku Vás zoznámime s rôznymi druhmi splácania úveru. Splátka úveru sa skladá so splátky istiny a úroku.


Štátny príspevok pre mladých

Štátny príspevok pre mladých je percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby na prvých 5 rokov trvania úveru. Určuje sa každoročne zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.


Ako získať štátny príspevok pre mladých

Základné podmienky na získanie príspevku už dnes pozná väčšina mladých ľudí, ktorí riešia otázku bývania. Prečítať si o nich môžete v sekcii Štátny príspevok pre mladých. Často ale nastávajú prípady, kedy si žiadateľ o ú...


Čo všetko si banka o klientovi pred poskytnutím úveru zistí?

Rozhodnutie zobrať si úver na bývanie je klienta veľký krok do života a záväzok na niekoľko rokov. Predtým, ako sa banka rozhodne úver poskytnúť , musí eliminovať riziká spojené s tým, že by klient hypotéku nesplácal. Z...


Úverová história

Pri podaní žiadosti bude banky zaujímať aj vaša úverová história. V prvom rade sa do žiadosti o úver vpisujú informácie o všetkých vašich aktuálnych úverových produktoch, ktoré si banky preverujú prostredníctvom úverovéh...


Úverový register (Credit Bureau)

Úverový register využívajú banky. Výrazne im znižuje náklady na hodnotenie bonity klienta a znižuje riziko poskytnutia úveru problematickým klientom. Register spravuje informácie o úveroch, povolenom prečerpaní na účtoch...


Hypotekárny certifikát (dekrét)

Vedeli ste o tom, že banky Vám dokážu hypotéku schváliť aj dopredu? Tento krok môžete využiť pri niekoľkých príležitostiach. Získate presnú predstavu o Vašich možnostiach pri kúpe nového bývania. Zjednodušíte si nákup eš...


Faktor LTV (Loan To Value) alebo ako mi pomôžu vlastné zdroje získať výhodnejšiu hypotéku

Je to ukazovateľ, ktorý vypovedá o pomere výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti. V praxi sa môžeme stretnúť aj s pojmom percento financovania.

  • Strana 1 z 2:
  • 1
  • 2