Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Byty celkom: 27 260 inzerátov

Potreba stavebného povolenia v prípade preložky sietí


Dobrý deň.Musím mať stavebné povolenie ak v byte chcem presunúť kuchyňu do obývacej izby, alebo stačí ohlasovacia povinnosť?Za odpoveď vopred ďakujem.
Dobrý deň, podĺa ust. § 58a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov: "(1) Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva prea) samostatnú stavbu alebo jej zmenu,b) súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,c) jednotlivé stavby súboru stavieb podľa písmena b), ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,d) podmieňujúce preložky sietí a zariadení technického vybavenia."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia písm. d) je nutné v prípade preložky sietí na iné miesto ako je uvedené v stavebnej dokumentácii potrebné stavebné povolenie.
Súvisiace otázky:

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.