Byty celkom: 26 962 inzerátov

Ako je možné zrušiť vecné bremeno?


Ako spísať zmluvu na zrušenie ťarchy na dom keď ťarchou sú mama a stara mama chcem dom založit banke oni s tým suhlasia. Ďakujem
Dobrý deň, podľa ust. § 151p ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia je potrebné vyhotoviť dohodu o zániku práva práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Podpisy strán dohody musia byť úradne osvedčené. V prípade, ak máte skúsenosti s vyhotovovaním podobných právnych dokumentov môžete si uvedenú dohodu vyhotoviť aj vlastnoručne. V prípade, ak nemáte skúsenosti vo vyhotovovaní právnych podaní odporúčame Vám obrátiť sa na kvalifikovanú osobu, napr. advokáta, alebo notára.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.