Byty celkom: 26 962 inzerátov

Musí mi povoliť sused opravu domu?


Dobrý večer môj dom ktorý ma 105 rokov ma presah strechy 130 cm trámy presahu strechy sú v zlom stave chcem spevniť stojkami ako postupovať keď sused s tým nechce súhlasiť skôr dokým si neodkúpim jeho pozemok pod presahom strechy.za odpoveď vopred ďakujem 
Dobrý deň, podľa ust. § 127 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia je Váš sused povinný umožňiť Vám vstup na jeho pozemok z dôvodu opravy Vašej nehnuteľnosti.   

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.