Byty celkom: 26 962 inzerátov

Poskytne banka úver na dom zaťažený vecným bremenom?


Dobrý deň, prosím Vás chcem sa opýtať, či je možné zo zákona, aby banka poskytla hypotekárny úver na dom, na ktorom je zapísané vecné bremeno dožitia. Navyše bez upovedomenia osôb, ktorých sa bremeno týka. Vopred ďakujem za odpoveď. 
Dobrý deň, banka môže poskytnúť hypotekárny úver, pričom do zálohu zoberie nehnuteľnosť na ktorej viazne vecné bremeno doživotného užívania, ale v praxi tento postup banky neuplatňujú, keďže vyžadujú aby nehnuteľnosť, ktorá má byť zaťažená záložným právom v prospech banky bola bez akýchkoľvek vecných bremien.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.