Byty celkom: 26 962 inzerátov

Vecné bremeno na nehnuteľnosť zaťaženú úverom od banky


Je možné zriadiť vecné bremeno doživotného práva užívania ak je na nehnuteľnosť zaťažená úverom z banky? ďakujem S pozdravom Peter
Dobrý deň, zákon umožňuje zriadiť vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania nehnuteľnosti aj ak je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom záložného veriteľa. Je ale nutné podotknúť, že v prípade ak uvedené vecné bremeno bude zriadené môže v zmysle záložnej zmluvy nastať okamžitá splatnosť zvyšku hypotekárneho úveru. Preto odporúčame infomovať o tejto možnosti záložného veriteľa a vyžiadať si jeho súhlas.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.