Byty celkom: 21 605 inzerátov

Je možné prenajať nehnuteľnosť bez súhlasu spoluvlastníka?


Dobrý deň. Mám otázku. Je možné prenajať nehnuteľnosť v spolupodielovom vlastníctve 3 osôb, ak sa na tom dohodnú len dve osoby a tretia nesúhlasí? Inak povedané, je nutný podpis aj tretieho spolumajiteľa? Ďakujem za odpoveď
Dobrý deň, podľa ust. § 139 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa spoluvlastníckych podielov. Vo Vami uvedenom prípade teda nie je potrebný podpis a súhlas všetkých podielových spoluvlastníkov, ale je nutné mať súhlas väčšiny počítanej podľa veľkosti spoluvalstníckych podielov.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.