Byty celkom: 26 962 inzerátov

Ako uzavrieť dohodu s majiteľom pozemku pod mojou chatou?


Dobrý deň.Prosím Vás o radu.Chcem kúpiť chatu na rekračné účely.Budem ju mať v OV.Pozemok po chatou bude v prenájme od fyzickej osoby do roku 2032.Aké je riziko po uplynutí doby nájmu?Čo po skončení dobynájmu môžem očakávať od nájomcu.Môžem trvať na tom aby bolo v Zmluve uvedené že sa nebude zvyšovať ročné nájomne dohodnuté zmluvnými stranami?
Dobrý deň, po uplynutí doby nájmu pozemku daný pozemok budete užívať neoprávnene. Je vhodné sa s prenajímateľom dohodnúť buď na predľžení deby nájmu, alebo prípadne na odkúpení pozemku. S prenajímateľom si môžete písomne dohodnúť, podmienky za ktorých sa nebude, resp. bude meniť výška nájomného.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.