Byty celkom: 25 562 inzerátov

Kúpa pozemku, v prípade ak neprebehlo dedičské konanie.


Chcel by som sa informovať ohľadom postupu, ktorý by som mal zvoliť pri kúpe pozemku. Kde jeden podiel je zapísaný na vlastníka, ktorý zomrel niekedy už 50-ich rokoch min.storočia. Predpokladám, že dedičské konanie už malo prebehnúť po toľkých rokoch. Mal by som sa obrátiť na kataster, alebo na príslušný súd?Ďakujem.
Dobrý deň, keďže je evidovaný ako vlastník osoba, ktorá zomrela tak dávno, je pravdepodobné, že dedičstké konanie ešte neprebehlo, resp. nehnuteľnosť, ktorú vy spomínate nebola zaradená do dedičského konania. Bolo by vhodné sa informovať či dotyčná osoba nemá nejakých dedičov a následne sa obrátiť na nich.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.