Byty celkom: 25 698 inzerátov

Predaj domu v bezpodielovom spoluvlastníctve.


Chcem sa spýtať na takúto vec. Sme manželia a teda bezpodielový vlastníci, manžel je podnikateľ, postavil rodinný dom, tento skolaudoval a dal si ho zapísať na list vlastníctva do svojho výlučného vlastníctva.. Teraz tento dom chce predať. Mohol takto nadobudnúť vlastníctvo sám ? Podotýkam, že nie sme v spore. Stavebné povolenie a kolaudácia prebehla, bez mojej prítomnosti ale len z dôvodu, že som na materskej a chcel ma ušetriť vybavovačiek.. Ako máme teraz postupovať pri predaji tohto domu? Ďakujem za radu a prajem pekný deň.
Dobrý deň v prípade, ak rodinný dom spadá do bezpodielového spoluvalstníctva manželov tak na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je nutný aj Váš súhlas.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.