Byty celkom: 28 703 inzerátov

Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku č. 492/2004 Z. z.

Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku je účinná od 1. septembra 2004.

Táto vyhláška ustanovuje metódy a postupy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku znalcom. Ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté. Podľa tejto vyhlášky sa postupuje aj v prípade, ak je potrebné stanoviť všeobecnú hodnotu majetku na požiadanie štátneho orgánu v rámci jeho právomocí alebo ak ide o právny úkon alebo konanie podľa osobitného predpisu. zmenená a doplnená:


Na stránke s témou "Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku č. 492/2004 Z. z." boli použité texty, dokumenty a vzory realitného portálu Nehnutelnosti.sk.