Zákon o bankách č. 483/2001 Z. z.

Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je účinný od 1.januára 2002.

Tento zákon upravuje niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, s organizáciou, riadením, podnikaním a so zánikom bánk so sídlom na území Slovenskej republiky a niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením zahraničných bánk na území Slovenskej republiky na účel regulácie a kontroly bánk, pobočiek zahraničných bánk a iných subjektov s cieľom bezpečného fungovania bankového systému.


Na stránke s témou "Zákon o bankách č. 483/2001 Z. z." boli použité texty, dokumenty a vzory realitného portálu Nehnutelnosti.sk.