Byty celkom: 27 019 inzerátov

Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie č. 608/2003 Z. z

Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon je účinný od 1. januára 2004.


Na stránke s témou "Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie č. 608/2003 Z. z" boli použité texty, dokumenty a vzory realitného portálu Nehnutelnosti.sk.