Byty celkom: 27 019 inzerátov

Zvýhodnite svoj inzerát

Využite službu zvýraznenia alebo topovania svojich inzerátov a predajte skôr ako ostatní

Topujte inzerát

a získate až o 10x vyššiu šancu predať

  • Prvé pozície vo výsledkoch hľadania
  • Značka TOP pri inzeráte
  • Viditeľnosť pre každého záujemcu - rýchly úspech
TOPOVAŤ CEZ KREDITY

Topovanie inzerátov cez kredity je možné iba pre firemných inzerentov. Dobu topovania a zvýraznenia inzerátu si určuje inzerent sám (1,2, 3, ... 10 dní), a každé zvýhodnenie inzerátu odpočíta príslušný počet kreditov.

alebo
phone

Pošlite SMS na číslo 8877 v tvare: TOP 41IDinzeratu

Cena spätnej SMS 2,50 €. Služba je predplatená. Predplatenie si deaktivujete zaslaním bezplatnej SMS na 8877 v tvare TOP STOP 41IDinzeratu

Zvýraznite inzerát

a získate až o 3x vyššiu šancu predať

  • Farebné podfarbenie inzerátu
  • Väčšia fotka vo výpise
  • Tlačidlá pre rýchly kontakt predajcu
ZVÝRAZNIŤ CEZ KREDITY

Zvýraznenie inzerátov cez kredity je možné iba pre firemných inzerentov. Dobu zvýraznenia inzerátu si určuje inzerent sám (1,2, 3, ... 10 dní), a každé zvýraznenie inzerátu odpočíta príslušný počet kreditov.

alebo
phone

Pošlite SMS na číslo 8877 v tvare: ZVYR 41IDinzeratu

Cena spätnej SMS 2,00 €. Služba je predplatená. Predplatenie si deaktivujete zaslaním bezplatnej SMS na 8877 v tvare ZVYR STOP 41IDinzeratu