Byty celkom: 22 192 inzerátov

Ako inzerovať na Byty.sk

Kto môže pridať inzerát?

Na Byty.sk môžete pridať inzerát ako:

 1. Súkromná osoba = občan, ktorý inzeruje iba pre svoje súkromné účely, nie komerčné. Inzerovať môžete ako neregistrovaný alebo ako registrovaný (prihlásený) používateľ. Znamená to, že kvôli podaniu inzerátu na Byty.sk sa nemusíte registrovať. Inzerovať môžete maximálne 3 inzeráty súčasne.
 2. Firma = realitná kancelária, príp. iný podnikateľský subjekt podnikajúci pod IČO. Inzerovať môžete neobmedzený počet inzerátov. Pridávať inzeráty môžete manuálne (pridávaním na Byty.sk), prostredníctvom realitného softvértu alebo automatizovaným exportom prostredníctvom XML súboru. Inzerovať môžete len ako registrovaný (prihlásený) používateľ. Registrácia je povinná kvôli kontaktným údajom na vašu firmu, ktoré sa budú automaticky zobrazovať pri vašich inzerátoch.

Cena inzercie pre súkromné osoby je spoplatnená sumou 12,00 €, inzerát je zverejnený na 30 dní od dátumu zaplatenia. Pre zverejnenie inzerátu je potrebné zaslať SMS na číslo 8877 v tvare INZ 41IDinzerátu (ID inzerátu je číslo inzerátu uvedené v jeho detaile). Zverejnenie inzerátu pre Súkromných inzerentov je predplatená služba t.j. posledný deň bude automaticky predĺžená o 30 dní pokiaľ Používateľ neodošle SMS správu s požiadavkou o zastavenie automatickej obnovy zverejnenia inzerátu v tvare INZ STOP 41IDinzeratu (ID inzerátu nájdete pri inzeráte) na SMS číslo 8877. Súkromný používateľ môže naraz inzerovať maximálne 3 nehnuteľnosti.

Pre realitné kancelárie, developerov je inzercia spoplatnená podľa cenníka, ktorý Vám na vyžiadanie zašle obchodné oddelenie.


inzercia@nehnutelnosti.sk

  Juraj Laššo +421 915 898 046 juraj.lasso@unitedclassifieds.sk
  Juraj Zorkóci +421 905 713 318 juraj.zorkoci@unitedclassifieds.sk
  Daniela Hrubová +421 905 439 699 hrubova@nehnutelnosti.sk
  Nikola Králiková +421 917 397 258 kralikova@nehnutelnosti.sk

Registrácia a typ konta

Registrácia je možná prostredníctvom aktuálne dostupnej platformy (overenie používateľa prostredníctvom služby tretej strany/vytvorenie vlastného konta). Svoje údaje môžete spravovať po prihlásení v časti Moje konto – časť Upraviť údaje.

Ako pridať inzerát?

Cena inzercie pre súkromné osoby je spoplatnená sumou 12,00 €, inzerát je zverejnený na 30 dní od dátumu zaplatenia. Pre zverejnenie inzerátu je potrebné zaslať SMS na číslo 8877 v tvare INZ 41IDinzerátu (ID inzerátu je číslo inzerátu uvedené v jeho detaile). Zverejnenie inzerátu pre Súkromných inzerentov je predplatená služba t.j. posledný deň bude automaticky predĺžená o 30 dní pokiaľ Používateľ neodošle SMS správu s požiadavkou o zastavenie automatickej obnovy zverejnenia inzerátu v tvare INZ STOP 41IDinzeratu (ID inzerátu nájdete pri inzeráte) na SMS číslo 8877. Súkromný používateľ môže naraz inzerovať maximálne 3 nehnuteľnosti.

Pre realitné kancelárie, developerov je inzercia spoplatnená podľa cenníka, ktorý Vám na vyžiadanie zašle obchodné oddelenie.

Inzerát je možné pridať iba v slovenskom a českom jazyku.
Inzerát pridáte kliknutím na červené tlačidlo „+ Pridať inzerát“, ktoré je dostupné z každej podstránky Byty.sk. Pred pridaním prvého inzerátu si musíte zvoliť typ účtu kliknutím na "Pridať inzerát" – či budete inzerovať ako súkromná osoba alebo ako realitná kancelária.

Pridanie inzerátu prebieha v jednom kroku, ktorý môžeme rozčleniť na 4 časti:

 1. Fotky – v tomto kroku máte možnosť pridať fotky k svojmu inzerátu (max. 50 fotiek). Obrázok môžete pridať vo formáte *.jpeg; *.jpg; *.gif; *.png; . Max. veľkosť jednej fotky je 4 MB. Prvá fotka sa automaticky použije ako náhľad Vášho inzerátu (môžete to zmeniť – vyberte si náhľad fotku, ktorú chcete kliknutím na možnosť „Náhľad“ pri danej fotke). Pridaním fotiek zvyšujete záujem kupujúcich.
 2. Údaje inzerátu - v tejto časti zadáte svoj inzerát:
  1. interné ID – v prípade, že inzerentom je realitná kancelária (napr.: zadáte ID, ktoré slúži na označenie zákazky v internom systéme realitnej kancelárie),
  2. typ inzercie (napr. predaj, kúpa, prenájom...),
  3. druh – vyberiete druh nehnuteľnosti (napr.: 3-izbivý byt, rodinný dom, garáž...),
  4. nadpis inzerátu,
  5. text inzerátu,
  6. plochy – úžitková, zastavaná, plocha pozemku – v závislosti od druhu nehnuteľnosti
  7. stav (pôvodný, kompletná rekonštrukcia...) – pri kategórii pozemky sa stav nezobrazuje
  8. lokalitu (kde sa nachádza nehnuteľnosť, ktorú inzerujete) – uvediete okres, mesto/obec, ulicu a číslo
  9. cenu, pričom je nutné zadať aj jednotku ceny (€, €/m2 , €/mesiac...)
 3. Kontakty
  1. súkromná inzercia - neregistrovaný používateľ - povinnými údajmi sú meno , telefónne číslo a heslo (pre následnú editáciu / zmazanie), e-mail je nepovinná položka.
  2. firemná inzercia a súkromná inzercia - registrovaným užívateľom - kontaktné údaje sú uvedené v profile, kde si ich v prípade potreby môžete aj upraviť.
 4. Ukončenie - obsahuje informáciu o pridanom inzeráte – odklik na zobrazenie inzerátu, dobu jeho platnosti, základné informácie o možnostiach zvýhodnenia inzerátu.

Povinné údaje sú označené *

Počas pridávania inzerátu vám odporúčame prečítať si Podmienky poskytovania služieb, pretože inzeráty, ktoré im odporujú môžu byť zmazané administrátorom. Administrátor si vyhradzuje právo zmeniť text inzerátu, prípadne kategóriu, do ktorej je inzerát zaradený.

Po zadaní inzerátu dostane Súkromný používateľ e-mail s potvrdením o pridaní inzerátu a odkaz na zmazanie inzerátu. E-mail je zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú pri podaní inzerátu.

Automatický import pre firmy

Pre realitné kancelárie, ktoré používajú na administráciu svojej ponuky vlastnú internetovú stránku, ponúkame službu automatického importu v balíčku s Nehnutelnosti.sk. Znamená to, že na základe zabezpečenia technickej kompatibility internetovej stránky predajcu a systému Byty.sk môže byť ponuka RK sťahovaná bez toho, aby ju musela manuálne zadávať a spravovať na 2 miestach. Kvôli aktuálnosti ponuky je import uskutočňovaný každých 12 hodín. V prípade záujmu o import je potrebné kontaktovať administrátora Byty.sk (kontakt@byty.sk), aby zabezpečil spustenie služby a kompatibilitu oboch systémov.

Realitné softvéry

Pre realitné kancelárie ponúkame možnosť importovať svoju ponuku prostredníctvom realitných softvérov ViaReal a RealSoft v balíčku s Nehnutelnosti.sk. V prípade záujmu o import je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie Byty.sk (kontakt@byty.sk).

V texte pridávaných inzerátoch je zakázané:

 1. písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
 2. do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?),
 3. do názvu alebo textu inzerátu vkladať www adresu,
 4. pri pridaní fotiek k inzerátu pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie,
 5. pri pridaní fotiek k inzerátu pridávať fotky, ktoré priamo nesúvisia s ponúkanou nehnuteľnosťou (propagácia služieb, iných produktov, ...),
 6. používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, ...),
 7. vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis,
 8. používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,
 9. používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...),
 10. atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

Ako nájsť svoj inzerát

Všetky svoje inzeráty môžete vidieť v sekcii Moje inzeráty. Pokiaľ ste prihlásení, vaše inzeráty sa automaticky zobrazia. Neprihlásení používatelia majú možnosť vložiť telefónne číslo a / alebo e-mailovú adresu (s ktorými boli inzeráty pridané) a po kliknutí na tlačidlo „Hľadať“ sa zobrazia všetky inzeráty obsahujúce zadané kontakty.

Ako upravovať, mazať svoje inzeráty

V systéme Byty.sk môžete svoje inzeráty meniť, dopĺňať a mazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii Moje inzeráty alebo pomocou tlačidiel (upraviť, zmazať, aktivovať/deaktivovať) pri konkrétnom inzeráte.

Upraviť inzerát – je možné zmeniť všetky detaily inzerátu v postupných krokoch podobne ako pri pridávaní inzerátu. Kategóriu nie je možné pri úprave zmeniť, nakoľko jej správnosť bola potvrdená administrátorom.

Aktivovať/deaktivovať inzerát – táto operácia je dostupná len pre registrovaných a prihlásených používateľov, inzerát môžete deaktivovať a tým ukončiť jeho zverejnenie bez toho aby bol úplne zmazaný. Inzerát môžete v budúcnosti opäť aktivovať, čím ho opakovane zverejníte.

Zmazať inzerát – po kliknutí na odkaz „zmazať“ bude váš inzerát úplne odstránený z portálu Byty.sk. Ak si prajete inzerát nezverejniť, ale nevymazať, zvoľte radšej možnosť deaktivácie inzerátu.

Rezervovať – po kliknutí na odkaz „Rezervovať“ bude váš inzerát v detaile ako aj vo výsledkoch vyhľadávanie označený ako „Rezervovaný“ – čo značí, že o danú nehnuteľnosť prejavil niekto vážny záujem, avšak nehnuteľnosť nebola ešte predaná. Inzerát si v prípade potreby môžete opätovne odznačiť kliknutím na odkaz „Zrušiť rezerváciu“.

Čas zverejnenia inzerátu

Inzeráty sú zadané súkromnými osobami sú zverejnené 30 dní od dátumu vloženia, inzeráty pridané firemným užívateľom sú zverejnené 12 mesiacov. Inzeráty so spoplatnenou doplnkovou službou sú zverejnené až do konca zaplateného obdobia aj keby presiahlo základné obdobie platnosti inzerátu. Súkromným osobám bude pred skončením doby platnosti inzerátu bude e-mailom (ak ste ho zadali pri pridaní inzerátu) zaslané upozornenie na blížiaci sa koniec platnosti inzerátu.

Zabudnuté heslo

Heslo je na portáli Byty.sk potrebné predovšetkým pre neregistrovaných používateľov pre úpravu alebo zmazanie inzerátu. Ak ste heslo zabudli, kliknite v okienku na zadanie hesla na odkaz „Zabudnuté heslo“. Ak ste pridali ku svojmu inzerátu e-mailovú adresu, bude vám do e-mailovej schránky doručené nové heslo, pomocou ktorého budete môcť vykonať požadovanú operáciu.

Registrovaní používatelia potrebujú heslo len pre prihlásenie sa do konta, v prípade zabudnutia tohto hesla postupujte podľa pokynov na stránke pre prihlásenie.

Doplnkové služby

Spoplatnené doplnkové služby sú topovanie a zvýraznenie.

Topovanie inzerátu

Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že sa Váš inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií ako aj vo výsledkoch vyhľadávania v prípade radenia inzercie podľa dátumu aktualizácie od najnovšieho. Inzerát bude naviac označený červeným ozačením „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu.

Topovanie je možné aktivovať formou SMS správy na stanovený čas:

 • 1. SMS posúva inzerát na 7 dní dopredu.
 • 2. SMS posúva inzerát na ďalších 7 dní dopredu (celkom na 14 dní).
 • 3. SMS posúva inzerát na ďalších 7 dní dopredu (celkom na 21 dní).
 • 4. SMS posúva inzerát na ďalších 7 dni dopredu (celkom na 28 dní).
 • 5. SMS posúva inzerát na ďalších 7 dni dopredu (celkom na 35 dní).

Topovanie je predplatená služba to znamená, že služba bude opakovane aktivovaná pokiaľ Používateľ nepošle SMS správu pre ukončenie topovania. 2 dni pred vypršaním aktivovanej doby topovania bude používateľovi zaslaná SMS správa s upozornením na ďalšie predĺženie služby. Pri vypršaní predchádzajúceho topovania sa automaticky aktivuje ďalšie topovanie. Predlžovanie topovania je možné ukončiť zaslaním bezplatnej ukončovacej SMS správy na číslo 8877 v tvare: TOP STOP 41IDinzerátu.

Obdobie topovania inzerátu – začiatok aktuálneho topovania sa rovná dátumu aktivácie topovania. Za aktiváciu topovania sa považuje aj automatické predĺženie služby, resp. začiatok ďalšieho topovania v prípade viacnásobného topovania. Koniec aktuálneho topovania je 7 dní od dátumu aktivácie topovania. Topovanie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín). Po zaslaní SMS správy v tvare TOP 41IDinzerátu (ID inzerátu nájdete pri inzeráte) na SMS číslo 8877 Vám bude doručená spätná SMS s informáciou o potvrdení a aktivácii služby.

Zvýraznenie inzerátu

Predstavuje odlíšenie inzerátu od ostatných (nezvýraznených) inzerátov. Inzerát bude výraznejší ako ostatné, aj keď sa jeho umiestnenie nezmení.

Zvýraznenie je možné aktivovať formou SMS správy a je platné po dobu 7 dní od aktivácie.

S rastúcim počtom odoslaných SMS sa čas zvýraznenia spočíta.

 • 1. SMS zvýrazňuje inzerát na 7 dní.
 • 2. SMS zvýrazňuje inzerát na ďalších 7 dní, celkom na 14 dní.
 • 3. SMS zvýrazňuje inzerát na ďalších 7 dní, celkom na 21 dní.
 • 4. SMS zvýrazňuje inzerát na ďalších 7 dní, celkom na 28 dní a pod.

Zvýraznenie je predplatená služba, to znamená, že služba bude opakovane aktivovaná pokiaľ Používateľ nepošle SMS správu pre ukončenie zvýraznenia. 2 dni pred vypršaním aktivovanej doby zvýraznenia bude používateľovi zaslaná SMS správa s upozornením na ďalšie predĺženie služby. Pri vypršaní predchádzajúceho zvýraznenia sa automaticky aktivuje ďalšie zvýraznenie. Predlžovanie zvýraznenia je možné ukončiť zaslaním bezplatnej ukončovacej SMS na číslo 8877 v tvare: ZVYR STOP 41IDinzerátu.

Obdobie zvýraznenia inzerátu – začiatok sa rovná dátumu aktivácie zvýraznenia, koniec je daný počtom dní zvýraznenia (závisí od počtu zaslaných SMS).

Zvýraznenie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín). Po zaslaní SMS správy v tvare ZVYR 41IDinzerátu (ID nájdete pri inzeráte) na SMS číslo 8877 Vám bude doručená spätná SMS s informáciou o potvrdení a aktivácii služby.

Cenník spoplatnených doplnkových služieb

Ceny doplnkových služieb sa odvíjajú od počtu odoslaných SMS. Pre aktiváciu doplnkových služieb môžete poslať neobmedzený počet SMS správ. Ceny sú uvádzané s DPH.

Cena topovania

Cena za 1 SMS je vždy 2,50 EUR. (ceny sú uvedené s 20% DPH)

Platnosť Počet odoslaných SMS Celková cena spätných SMS
7dní 1 x SMS 2,50 EUR
14dní 2 x SMS 5,00 EUR
21dní 3 x SMS 7,50 EUR
28dní 4 x SMS 10,00 EUR
35dní 5 x SMS 12,50 EUR
42dní 6 x SMS 15,00 EUR
49dní 7 x SMS 17,50 EUR
Cena zvýraznenia

Cena za 1 SMS je vždy 2,00 EUR. (ceny sú uvedené s 20% DPH)

Platnosť Počet odoslaných SMS Celková cena spätných SMS
7dní 1 x SMS 2,00 EUR
14dní 2 x SMS 4,00 EUR
21dní 3 x SMS 6,00 EUR
28dní 4 x SMS 8,00 EUR
35dní 5 x SMS 10,00 EUR
42dní 6 x SMS 12,00 EUR
49dní 7 x SMS 14,00 EUR

Aktiváciu doplnkových služieb podporujú operátori: Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia). Tento spôsob platby sprostredkuje A SMS s.r.o., Šuleková 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, IČ DPH: SK2020247570, zapísaná v OR Okresného súdu v Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 25950/B.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese kontakt@byty.sk.