Byty celkom: 32 303 inzerátov

Ako inzerovať na Byty.sk

Kto môže pridať inzerát?

Na Byty.sk môžete pridať inzerát ako:

 1. Súkromná osoba = občan, ktorý inzeruje iba pre svoje súkromné účely, nie komerčné. Inzerát na Byty.sk je možné pridať priamo cez portál Nehnuteľnosti.sk.
 2. Firma = realitná kancelária, príp. iný podnikateľský subjekt podnikajúci pod IČO. Inzerovať môžete neobmedzený počet inzerátov. Inzerovať môžete len ako registrovaný (prihlásený) používateľ. Registrácia je povinná kvôli kontaktným údajom na vašu firmu, ktoré sa budú automaticky zobrazovať pri vašich inzerátoch.

Cena inzercie pre súkromné osoby sa odvíja od typu zakúpeného inzertného balíka. Na výber sú komplexné inzertné balíky BASIC, TOP a PREMIUM v hodnote 12,00 €; 19,00 € a 39,00 € s platnosťou na 30 dní od dátumu zaplatenia. Jednotlivé balíky so sebou prinášajú rôzne výhody - obsah balíkov je uvedený na stránke Ako inzerovať v časti Ako pridať inzerát

Pre realitné kancelárie, developerov je inzercia spoplatnená podľa cenníka, ktorý Vám na vyžiadanie zašle obchodné oddelenie.


inzercia@nehnutelnosti.sk

  Juraj Laššo +421 915 898 046 lasso@nehnutelnosti.sk
  Juraj Zorkóci +421 905 713 318 zorkoci@nehnutelnosti.sk
  Daniela Večeríková +421 905 439 699 vecerikova@nehnutelnosti.sk
  Nikola Králiková +421 917 397 258 kralikova@nehnutelnosti.sk

Registrácia a typ konta

Registrácia je možná prostredníctvom aktuálne dostupnej platformy (overenie používateľa prostredníctvom služby tretej strany/vytvorenie vlastného konta). Svoje údaje môžete spravovať po prihlásení v časti Moje konto – časť Upraviť údaje.

Ako pridať inzerát?

Súkromná osoba - Inzerát je možné pridať priamo cez portál Nehnuteľnosti.sk. Kliknutím na tlačidlo „Pridať inzerát“, ktoré sa nachádza v časti Moje inzeráty na stránke Nehnuteľnosti.

Firma - Pre realitné kancelárie, developerov je inzercia spoplatnená podľa cenníka, ktorý Vám na vyžiadanie zašle obchodné oddelenie.

Ako nájsť svoj inzerát

Všetky svoje inzeráty môžete vidieť v sekcii Moje inzeráty. Pokiaľ ste prihlásení, vaše inzeráty sa automaticky zobrazia. Neprihlásení používatelia majú možnosť vložiť telefónne číslo a / alebo e-mailovú adresu (s ktorými boli inzeráty pridané) a po kliknutí na tlačidlo „Hľadať“ sa zobrazia všetky inzeráty obsahujúce zadané kontakty.

Ako upravovať, mazať svoje inzeráty

Svoje inzeráty môžete meniť, dopĺňať a mazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii Moje inzeráty alebo pomocou tlačidiel (upraviť, zmazať, aktivovať/deaktivovať) pri konkrétnom inzeráte na stránke Nehnuteľnosti.sk.

Čas zverejnenia inzerátu

Inzeráty zadané súkromnými osobami sú zverejnené 30 dní od dátumu vloženia, inzeráty pridané firemným užívateľom sú zverejnené 12 mesiacov. 

Registrovaní používatelia potrebujú heslo len pre prihlásenie sa do konta, v prípade zabudnutia tohto hesla postupujte podľa pokynov na stránke pre prihlásenie.

Doplnkové služby

Spoplatnené doplnkové služby sú topovanie a zvýraznenie.

Topovanie inzerátu

Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že sa Váš inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií ako aj vo výsledkoch vyhľadávania v prípade radenia inzercie podľa dátumu aktualizácie od najnovšieho. Inzerát bude naviac označený červeným ozačením „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu.

Topovanie je možné aktivovať formou SMS správy na stanovený čas:

 • 1. SMS posúva inzerát na 7 dní dopredu.
 • 2. SMS posúva inzerát na ďalších 7 dní dopredu (celkom na 14 dní).
 • 3. SMS posúva inzerát na ďalších 7 dní dopredu (celkom na 21 dní).
 • 4. SMS posúva inzerát na ďalších 7 dni dopredu (celkom na 28 dní).
 • 5. SMS posúva inzerát na ďalších 7 dni dopredu (celkom na 35 dní).

Topovanie je predplatená služba to znamená, že služba bude opakovane aktivovaná pokiaľ Používateľ nepošle SMS správu pre ukončenie topovania. 2 dni pred vypršaním aktivovanej doby topovania bude používateľovi zaslaná SMS správa s upozornením na ďalšie predĺženie služby. Pri vypršaní predchádzajúceho topovania sa automaticky aktivuje ďalšie topovanie. Predlžovanie topovania je možné ukončiť zaslaním bezplatnej ukončovacej SMS správy na číslo 8877 v tvare: TOP STOP 41IDinzerátu.

Obdobie topovania inzerátu – začiatok aktuálneho topovania sa rovná dátumu aktivácie topovania. Za aktiváciu topovania sa považuje aj automatické predĺženie služby, resp. začiatok ďalšieho topovania v prípade viacnásobného topovania. Koniec aktuálneho topovania je 7 dní od dátumu aktivácie topovania. Topovanie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín). Po zaslaní SMS správy v tvare TOP 41IDinzerátu (ID inzerátu nájdete pri inzeráte) na SMS číslo 8877 Vám bude doručená spätná SMS s informáciou o potvrdení a aktivácii služby.

Zvýraznenie inzerátu

Predstavuje odlíšenie inzerátu od ostatných (nezvýraznených) inzerátov. Inzerát bude výraznejší ako ostatné, aj keď sa jeho umiestnenie nezmení.

Zvýraznenie je možné aktivovať formou SMS správy a je platné po dobu 7 dní od aktivácie.

S rastúcim počtom odoslaných SMS sa čas zvýraznenia spočíta.

 • 1. SMS zvýrazňuje inzerát na 7 dní.
 • 2. SMS zvýrazňuje inzerát na ďalších 7 dní, celkom na 14 dní.
 • 3. SMS zvýrazňuje inzerát na ďalších 7 dní, celkom na 21 dní.
 • 4. SMS zvýrazňuje inzerát na ďalších 7 dní, celkom na 28 dní a pod.

Zvýraznenie je predplatená služba, to znamená, že služba bude opakovane aktivovaná pokiaľ Používateľ nepošle SMS správu pre ukončenie zvýraznenia. 2 dni pred vypršaním aktivovanej doby zvýraznenia bude používateľovi zaslaná SMS správa s upozornením na ďalšie predĺženie služby. Pri vypršaní predchádzajúceho zvýraznenia sa automaticky aktivuje ďalšie zvýraznenie. Predlžovanie zvýraznenia je možné ukončiť zaslaním bezplatnej ukončovacej SMS na číslo 8877 v tvare: ZVYR STOP 41IDinzerátu.

Obdobie zvýraznenia inzerátu – začiatok sa rovná dátumu aktivácie zvýraznenia, koniec je daný počtom dní zvýraznenia (závisí od počtu zaslaných SMS).

Zvýraznenie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín). Po zaslaní SMS správy v tvare ZVYR 41IDinzerátu (ID nájdete pri inzeráte) na SMS číslo 8877 Vám bude doručená spätná SMS s informáciou o potvrdení a aktivácii služby.

Cenník spoplatnených doplnkových služieb

Ceny doplnkových služieb sa odvíjajú od počtu odoslaných SMS. Pre aktiváciu doplnkových služieb môžete poslať neobmedzený počet SMS správ. Ceny sú uvádzané s DPH.

Cena topovania

Cena za 1 SMS je vždy 2,50 EUR. (ceny sú uvedené s 20% DPH)

Platnosť Počet odoslaných SMS Celková cena spätných SMS
7dní 1 x SMS 2,50 EUR
14dní 2 x SMS 5,00 EUR
21dní 3 x SMS 7,50 EUR
28dní 4 x SMS 10,00 EUR
35dní 5 x SMS 12,50 EUR
42dní 6 x SMS 15,00 EUR
49dní 7 x SMS 17,50 EUR
Cena zvýraznenia

Cena za 1 SMS je vždy 2,00 EUR. (ceny sú uvedené s 20% DPH)

Platnosť Počet odoslaných SMS Celková cena spätných SMS
7dní 1 x SMS 2,00 EUR
14dní 2 x SMS 4,00 EUR
21dní 3 x SMS 6,00 EUR
28dní 4 x SMS 8,00 EUR
35dní 5 x SMS 10,00 EUR
42dní 6 x SMS 12,00 EUR
49dní 7 x SMS 14,00 EUR

Aktiváciu doplnkových služieb podporujú operátori: Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia). Tento spôsob platby sprostredkuje A SMS s.r.o., Šuleková 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, IČ DPH: SK2020247570, zapísaná v OR Okresného súdu v Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 25950/B.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese kontakt@byty.sk.