Byty celkom: 29 795 inzerátov

Krajské stavebné úrady (543)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Okresný úrad Považská Bystrica - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Centrum 1/1 , Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Centrum 1/1 , Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Centrum 1/1 , Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica - Odbor organizačný

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Centrum 1/1 , Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica

Odbor všeobecnej vnútornej správy, krízového riadenia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

Centrum 1/1 , Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Centrum 1/1 , Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Centrum 1/1 , Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Centrum 1/1 , Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Partizánska 7 , Považská Bystrica

Okresný úrad Pezinok - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Úlohy miestnej štátnej správy na úseku priestupkov, matrík, na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov, na úseku volieb a referenda.

M. R. Štefánika 10 , Pezinok

Okresný úrad Pezinok - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Radničné námestie 7 , Pezinok

Okresný úrad Pezinok

Všeobecná verejná správa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický, organizačný, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania.

M. R. Štefánika 10 , Pezinok

Okresný úrad Pezinok - Organizačný odbor

Úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

M. R. Štefánika 10 , Pezinok

Okresný úrad Pezinok - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

M. R. Štefánika 10 , Pezinok

Okresný úrad Pezinok - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, na úseku krízového riadenia, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie a na úseku utajovaných skutočností.

M. R. Štefánika 10 , Pezinok

Okresný úrad Pezinok - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Radničné námestie 9 , Pezinok

Okresný úrad Pezinok - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Radničné námestie 9 , Pezinok

Okresný úrad Pezinok - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

M. R. Štefánika 15 , Pezinok

Okresný úrad Spišská Nová Ves

Okresný úrad Spišská Nová Ves.

Markušovská cesta 1 , Spišská Nová Ves

Okresný úrad Spišská Nová Ves - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Markušovská cesta 1 , Spišská Nová Ves

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

  • 20 inzerátov
    • 10 inzerátov
    • 20 inzerátov
    • 40 inzerátov
    • 60 inzerátov
Firmy z kategórie
Okresné úrady v Katalógu Azet.sk