Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Krajské stavebné úrady (586)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Obor krízového riadenia Okresného úradu v Nitre

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Štefánikova trieda 69 , Nitra

Obor výstavby a bytovej politiky Okresného úradu v Nitre

Úlohy na úseku štátnej stavebnej správy, územného plánovania a bytovej politiky.

J. Vuruma 1 , Nitra

Odbor všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu v Nitre

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Štefánikova trieda 69 , Nitra

Okresný úrad Nitra

Odbor všeobecnej vnútornej správy, krízového riadenia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

Štefánikova trieda 69 , Nitra

Organizačný odbor Okresného úradu v Nitre

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Štefánikova trieda 69 , Nitra

Odbor živnostenského podnikania Okresného úradu v Nitre

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Štefánikova trieda 69 , Nitra

Majetkovoprávny odbor Okresného úradu v Nitre

Správa majetku štátu v dočasnej správe a vyporiadanie vzťahov z trvalého užívania a zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti.

Štefánikova trieda 69 , Nitra

Odbor školstva Okresného úradu v Nitre

Odbor školstva plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku odborných a metodických činností, úseku analýz, finančných a kontrolných činností.

J. Vuruma 1 , Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Nitre

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Štefánikova trieda 69 , Nitra

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu v Nitre

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Štefánikova trieda 69 , Nitra

Katastrálny odbor Okresného úradu v Nitre

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Štefánikova trieda 69 , Nitra

Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Nitre

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Štefánikova trieda 69 , Nitra

Odbor opravných prostriedkov Okresného úradu v Nitre

Riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi.

Štefánikova trieda 69 , Nitra

Okresný úrad Topoľčany - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Nám. Ľ. Štúra 1738 , Topoľčany

Okresný úrad Topoľčany

Odbor všeobecnej vnútornej správy, krízového riadenia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

Nám. Ľ. Štúra 1738 , Topoľčany

Okresný úrad Topoľčany - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Nám. Ľ. Štúra 1738 , Topoľčany

Okresný úrad Topoľčany - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Nám. Ľ. Štúra 1738 , Topoľčany

Okresný úrad Topoľčany - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Nám. Ľ. Štúra 1738 , Topoľčany

Okresný úrad Topoľčany - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Nám. Ľ. Štúra 1738 , Topoľčany

Okresný úrad Topoľčany - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Nám. Ľ. Štúra 1738 , Topoľčany

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

  • 20 inzerátov
    • 10 inzerátov
    • 20 inzerátov
    • 40 inzerátov
    • 60 inzerátov
Firmy z kategórie
Okresné úrady v Katalógu Azet.sk