Byty celkom: 21 461 inzerátov

Krajské stavebné úrady (543)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Okresný úrad Piešťany

Odbor všeobecnej vnútornej správy, krízového riadenia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

Krajinská cesta 5053/13 , Piešťany

Okresný úrad Piešťany - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Krajinská cesta 5053/13 , Piešťany

Okresný úrad Piešťany - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Krajinská cesta 5053/13 , Piešťany

Okresný úrad Piešťany - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Krajinská cesta 5053/13 , Piešťany

Okresný úrad Piešťany - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Krajinská cesta 5053/13 , Piešťany

Okresný úrad Piešťany - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Krajinská cesta 5053/13 , Piešťany

Okresný úrad Piešťany - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Krajinská cesta 5053/13 , Piešťany

Okresný úrad Piešťany - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Krajinská cesta 5053/13 , Piešťany

Okresný úrad Piešťany - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Krajinská cesta 5053/13 , Piešťany

Okresný úrad Partizánske

Všeobecná verejná správa, odbor krízového riadenia, katastrálny odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Námestie SNP 151/6 , Partizánske

Okresný úrad Partizánske - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Námestie SNP 151/6 , Partizánske

Okresný úrad Partizánske - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Námestie SNP 151/6 , Partizánske

Okresný úrad Partizánske - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Námestie SNP 151/6 , Partizánske

Okresný úrad Partizánske - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Námestie SNP 151/6 , Partizánske

Okresný úrad Malacky - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Záhorácka 2942/60A , Malacky

Okresný úrad Malacky - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Záhorácka 2942/60A , Malacky

Okresný úrad Malacky

Všeobecná verejná správa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický, organizačný, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania.

Záhorácka 2942/60A , Malacky

Okresný úrad Malacky - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Záhorácka 2942/60A , Malacky

Okresný úrad Malacky - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Zámocká 925/5 , Malacky

Okresný úrad Malacky - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Záhorácka 2942/60A , Malacky

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

  • 20 inzerátov
    • 10 inzerátov
    • 20 inzerátov
    • 40 inzerátov
    • 60 inzerátov
Firmy z kategórie
Okresné úrady v Katalógu Azet.sk