Čestné vyhlásenie

Čestné prehlásenie je písomné vyhlásenie, ktoré sa podáva za účelom čestne prehlásiť, že údaje, ktoré poskytuje stavebník sú čestné a pravdivé.


Na stránke s témou "Čestné vyhlásenie" boli použité texty, dokumenty a vzory realitného portálu Nehnutelnosti.sk.