Byty celkom: 21 606 inzerátov

Môže byť uzatvorená zmluva vecného bremena jedným z rodičov


Dobrý deň.Chcem vedieť či môže byť uzatvorená zmluva vecného bremena jedným z (rodičov),spolumajiteľov nehnuteľnosti ak sú rozvedení a dom je v podielovom spoluvlastníctve.Majetok nebol rozdelený dohodou ani súdom.
  Dobrý deň, podĽa ust. § 139 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia je na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti potrebný súhlas všetkých podielových spoluvlastníkov.
Odpovedali špecialisti spoločnosti Hypomaklér.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

Vo finančnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky, ktoré sa týkajú problematiky financovania Vášho nového bývania, výberu hypotéky na byt, dom, alebo pozemok.

Odpovede na otázky v rámci finančnej poradne zabezpečujú hypotekárni špecialisti spoločnosti Hypomaklér - Katarína Kissová, Ing. Andrej Saksa a Ing. Pavol Szikora.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.