Byty celkom: 21 605 inzerátov

Vecné bremeno alebo radšej uvedenie na liste vlastníctva


dobrý deň...som vlastníkom domu..moji rodičia mi ho darovali Darovacou zmluvou .otec bol v tom čase z družkou...matka má vecné bremeno..bolo to asi v 1992r. pred tromi rokmi som sa oženil,mám dvoj ročnú dcéru...manželka už dosť investovala do opráv domu teraz aj auto kúpila...chcel by som ju nejak podieľať aby ak sa mi niečo stane neostala na ulici...mám ešte dve staršie sestry,ktoré sa na Dar.zmluve neuvádzali...keby sa mi niečo stalo mohli by ju vyhnať alebo nárokovať?je lepšie pre ňu vecné bremeno,alebo uviesť ju na Liste vlastníctva ako manželku a spoluvlastníčku?ktoré z toho je lepšie a čo to zahr´ňa? Ďakujem
  Dobrý deň, vecné bremeno zahŕňa oprávnenie osoby, v prospech ktorej bolo vecné bremeno zriadené, právo doživotného užívania nehnuteľnosti. Toto vecné bremeno sa vzťahuje len na túto osobu, pričom právo z vecného bremena nie je prevoditeľné. Vecným bremenom taktiež nevznikajú žiadne vlastnícke práva k nehnuteľnosti, na ktorom je vecné bremeno zriadené. V prípade darovacej zmluvy sa Vaša manželka stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v podiele, ktorý na ňu prevediete. S týmto podielom môže voľne nakladatať v zmysle ust. § 123 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním."
Odpovedali špecialisti spoločnosti Hypomaklér.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

Vo finančnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky, ktoré sa týkajú problematiky financovania Vášho nového bývania, výberu hypotéky na byt, dom, alebo pozemok.

Odpovede na otázky v rámci finančnej poradne zabezpečujú hypotekárni špecialisti spoločnosti Hypomaklér - Katarína Kissová, Ing. Andrej Saksa a Ing. Pavol Szikora.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.