Byty celkom: 21 606 inzerátov

Zrušenie darovacej zmluvy s vecným bremenom


dobrý deň mama mi chce zrušiť darovaciu zmluvu darovala mi dom z vecným bremenom ja jej nič nerobím a ani neškodím do domu som veľa vrazil peňazí a povedala že mi nič nevyplati aj z manželku a deťmi teraz bývame u svokrovcoch môj otec prišiel z basy a roby u nás rozbroje a manželka to už nezniesla tak to povedala mojej mame a mama sa z ňou pochytila a preto to všetko nastalo ale ja som jej nič neurobil len držím pri manželke ako to je môžu mi zobrať všetko bez toho aby mi vyrovnali to čo som investoval do domu aj z manželku
  Dobrý deň, podľa ust. § 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia sa darca môže dožadovať vrátenia daru, v prípade ak sa obdarovaný správa k darcovi, alebo členovi jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy, pričom porušovanie dobrých mravov musí byť značnej intenzity.
Odpovedali špecialisti spoločnosti Hypomaklér.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

Vo finančnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky, ktoré sa týkajú problematiky financovania Vášho nového bývania, výberu hypotéky na byt, dom, alebo pozemok.

Odpovede na otázky v rámci finančnej poradne zabezpečujú hypotekárni špecialisti spoločnosti Hypomaklér - Katarína Kissová, Ing. Andrej Saksa a Ing. Pavol Szikora.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.