Byty celkom: 26 725 inzerátov

Zrušenie bezpodielového vlastníctva


Dobrý deň, spolu s neterou a sestrou s manželom sme si kúpili rodinný dom. Ja vlastním 1/3, neter 1/3 a sestra s manželom 1/3. Svoju tretinu som vyplatil z vlastných prostriedkov zbytok 2/3 vyplatila neter prostredníctvom úveru. Rodinné zázemie mojej osoby sa zhoršilo do takej miery, že som nútený svoju 1/3 zrušením bezpodielového vlastníctva zrušiť a žiadať spoluvlastníkov o jej vyplatenie poraďte mi ako na to. Ďakujem.
  Dobrý deň, podľa ust. § 142 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, je možné v prípade, ak sa podieloví spoluvlastníci nedohodnú je možné podať na príslušný súd návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.
Odpovedali špecialisti spoločnosti Hypomaklér.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

Vo finančnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky, ktoré sa týkajú problematiky financovania Vášho nového bývania, výberu hypotéky na byt, dom, alebo pozemok.

Odpovede na otázky v rámci finančnej poradne zabezpečujú hypotekárni špecialisti spoločnosti Hypomaklér - Katarína Kissová, Ing. Andrej Saksa a Ing. Pavol Szikora.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.