Byty celkom: 21 606 inzerátov

Zrušenie vecného bremena


Dobrý deň. Chcem sa Vás opýtať na zrušenie vecného bremena. Moja stará mama darovala dom môjmu otcovi s doživotným právom užívania. Stará mama však žije už dva roky v Domove sociálnych služieb, ale trvalý pobyt má doma. Je teda možné predať dom, s tým, že vecné bremeno neprejde na nového majiteľa? Prípadne je možné preniesť vecné bremeno na inú nehnutelnosť môjho otca? Ďakujem za odpoveď.
  Dobrý deň, podľa ust. § 151p ods.1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "(1) Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností.(2) Vecné bremeno zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia ods. 1 môže sa Vaša statrá mama dohodnúť s Vaším otcom na zrušení vecného bremena na uvedenej nehntueľnosti a zavkladovať nové vecné bremeno na inej nehnuteľnosti. V prípade, ak by ste vecné bremeno neodstránili, vecné bremeno prejde aj na nového vlastníka nehnuteľnosti.
Odpovedali špecialisti spoločnosti Hypomaklér.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

Vo finančnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky, ktoré sa týkajú problematiky financovania Vášho nového bývania, výberu hypotéky na byt, dom, alebo pozemok.

Odpovede na otázky v rámci finančnej poradne zabezpečujú hypotekárni špecialisti spoločnosti Hypomaklér - Katarína Kissová, Ing. Andrej Saksa a Ing. Pavol Szikora.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.