Byty celkom: 21 606 inzerátov

Vrátenie zálohy za prenájom


Dobrý deň, prosím Vás, poraďte mi ohľadom podnájmu. Som študentkou a v septembri nám majiteľka bytu ponúkla cez inzerát prenájom izby. Zaplatili sme zálohu, ktorú požadovala, aby sa miesto neobsadilo niekým iným. Bohužiaľ po týždni na telefonáty neodpovedala a vyhovárala sa v sms na vrátenie zálohy keď bude môcť. Je šanca, že by sme mohli dosiahnuť vrátenie peňazí, hoci nemáme žiadnu zmluvu, iba sms, ktoré dokazujú zaplatenie zálohy? ďakujem za pomoc
Dobrý deň, podľa ust. § 451 ods. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov."V zmysle vyššie uvedeného je pravdepodobné, že sa majiteľka nehnuteľnosti bezdôvodne obohatila na Váš úkor, keďže finančné prostriedky získala bez právneho dôvodu. V prípade, ak viete preukázať skutočnosť, že ste odovzdala finančné prostriedky majiteľke, je značná pravdepodobnosť úspechu v prípade podania návrhu na vydanie bezdôvodného obohatenia na príslušnom súde.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.