Byty celkom: 21 605 inzerátov

Kto vyhotoví nájomnú zmluvu na izbu?


Dobrý deň, chcel by som sa opýtať som polovičným vlastníkom domu. Brat sa nechce vysťahovať, doteraz neplatil nájom. Preto sa chcem opýtať, ak mu chcem dať nájomnú zmluvu na izbu, na koho sa mám obrátiť s vyhotovením zmluvy? Ďakujem
  Dobrý deň, v prípade ak je brat taktiež podielovým spoluvlastníkom na nehnuteľnosti nie je možné ho vysťahovať z nehnuteľnosti, keďže využíva svoje vlastnícke právo. V prípade, ak nie je podielovým spoluvlastníkom na nehnuteľnosti a chcete s ním uzatvoriť nájomnú zmluvu môžete si ju vyhotoviť sám, alebo sa obrátiť na kvalifikovanú osobu, t.j. advokáta. Nájomná zmluva musí spĺňať náležitosti, ktoré vyžaduje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.