Byty celkom: 26 962 inzerátov

Vklad do katastra - vklad vecného bremena


Dobrý deň, nie je mi jasné či pri vklade do katastra musím dať okrem návrhu na vklad aj návrh na vklad vecného bremena doživotného užívania + zvlášť darovaciu zmluvu (teda 3 listiny) alebo stačí ak je vecné bremeno súčasťou darovacej zmluvy (teda dve listiny). Bez ohľadu na to, že sa úkony berú ako samostatné a platí sa za každý úkon zvlášť. Ide mi vyslovene len o počet listín. Ďakujem
Dobrý deň, podľa praxe pre zápis vecného bremna v katastri nehnuteľností je vo Vašom prípade potrebné doložiť darovaciu zmluvu, návrh na vklad a návrh na vklad vecného bremena.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.