Byty celkom: 26 962 inzerátov

Vymazanie vecného bremena z katastra nehnuteľností


Dobrý deň, poprosila by som Vás o radu. Môj ocko po úmrtí maminky dal pri dedičskom konaní napísať ich byt na mňa s tým, že v tom byte bude môcť dožiť. Teda bola zapísaná ťarcha na byt. Po jeho úmrtí a následne dedičskom konaní táto ťarcha nebola vymazaná z LV. Teraz mám kupca na byt a až tento mi oznámil, že mám na byte ťarchu. Akým spôsobom sa dá vymazať? Poprosím Vás o odpoveď. Prajem pekný deň Viera
Dobrý deň, pre odstránenie uvedeného vecného bremena postačuje napísať na katastrálny odbor príslušného okresného úradu žiadosť o výmaz vecného bremena spočívajúceho v práve Vášho otca doživotného užívania uvedeného bytu a doložiť ako prílohu overenú fotokópiu úmrtného listu Vášho otca.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.