Byty celkom: 26 962 inzerátov

Je možné zrušiť vecné bremeno na darovanej nehnuteľnosti?


Dobrý deň. Rodičia mi darovali dom aj pozemky v pomere 1:1 s tým,že je tam zapísane aj vecne bremeno doživotného prava . Všade sa píše ako to je keď sa obdarovaný zle správa k darcovi ale mňa by zaujímalo ako to je keď sa darca sprava zle k obdarovanemu. Konkretný problem je ten,že otec ma napadol fyzicky ( mam zaznam od lekarov) . Chcem vedieť či mám aj ja nejaké pravo napadnuť darovaciu zmluvu a zrušiť im vecne bremeno. Ďakujem.
Dobrý deň, podľa ust.§ 151p ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia je možné, ak dôjde k hrubému nepomeru medzi výhodou oprávneného a vecným bremenom, môže súd za primeranú náhradu vecné bremeno obmedziť, alebo zrušiť.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.