Byty celkom: 26 961 inzerátov

Môže zaniknúť vecné bremeno?


Dobrý deň, moc vás prosím o pomoc a radu ,s mojou mamkou sme uzavreli darovaciu zmluvu na byt - na katastru už som evidovaná ja - ale je to urobené tak že mamka má právo na dožitie - ale v 7/2015 som ju musela umiestniť do DD a je zrejmé že už sa domov nevráti , ja žijem v CZ a asi budem musieť byt predať aby bolo na poplatky pre DD ,pretože by som neutiahla poplatky na byvanie v Prahe a poplatky na darovaný byt v SK - ktorý je prázdny a nevyuzivany a neviem čo mám robiť - môžem byt predať alebo keď tam je to dožitie musí sa ho mamka zriect a predať až potom , a ako a kde mám postupovať a kde bude mat mamka trvalý pobyt - môže ho mat v tom DD alebo na úrade ako je to u nás ?
Dobrý deň, podľa ust. § 151p ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Vecné bremeno zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, v prípade, ak nastaly také zmeny trvalého charakteru, kedy je vylúčené, že sa Vaša mama bude môcť vrátiť do uvedenej nehnuteľnosti vecné bremeno môže zaniknúť. V prípade trvalého pobytu je možné prihlásiť ju k trvalému pobytu v domove dôchodcov, čo si vyžaduje súhlas uvedenej organizácie, alebo ju prihlásiť na obci, v ktorej sa uvedený domov dôchodcov nachádza.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.