Byty celkom: 26 961 inzerátov

Môže okno na dome smerovať do susedovej záhrady?


Otázka:Dobrý deň.Chcem sa opýtať,či je povolené pri stavbe domu,dať okno do susedovej záhrady alebo postaviť zimnú záhradu tak,aby som mal výhľad do susedovej záhrady.Chceme kúpi ť nehnuteľnosť a sused má zimnú záhradu tak že sa nám díva rovno na celý pozemok,je možné ho na to upozorniť prípadne postavit nejakú stenu alebo živý plot,či vysadiť nejaké ihličnany a zabrániť mu tak vo výhľade ?
Dobrý deň, podľa ust. § 123 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia môžete na Vašom pozemku vysadiť stromy, pričom ale nesmú obmedzovať zákonné práva Vášho suseda.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.