Byty celkom: 21 605 inzerátov

Aká nájomná zmluva je výhodnejšia?


Dobrý deň, chcem sa opýtať, na akú dobu je lepšie pre prenajímateľa uzavrieť nájomnú zmluvu o prenájme bytu, na dobu určitú alebo neurčitú, je pravda že pri dobe neurčitej ide o ochranný nájom. Aké sú riziká a výhody pri oboch? Ďakujem
Dobrý deň, vo všeobecnosti je preferovanejším spôsobom uzatvárať nájomnú zmluvu na dobu určitú a v prípade spokojnosti ju opätovne formou dodatku predĺžiť. V prípade nájomnej zmluvy na dobu neurčitú existuje možnosť, že budete v zmysle zákona nájsť nájomníkovi náhradné bývanie, resp. môže nastať situácia, keď nájomník nebude povinný opustiť Váš byt, z dôvodu že sa dostal do zlej sociálnej situácie, t.j. nastane stav, takzvaného ochrnného nájmu.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.