Byty celkom: 26 962 inzerátov

Susedove stromy nám znečisťujú pozemok. Ako postupovať?


Dobrý deň,potrebujem poradiť,ako mám postupovať ,sused má nasadené od plotu stromy,cca 70 cm sú to vysoké brezy a orech,už 15 rokov sa snažíme dohodnúť aby ich odpílil alebo zredukoval nakolko konáre presahujú na náš pozemok a listy a všetko čo s nich padá nám znečisťuje pozemok,ani bazén nemožeme napustiť ,lebo je každú chvílu zaneseny listami od brezy..akú žiadosť alebo stažnosť mam podať na obecný urad aby sa tým začalo niečo robiť.
Dobrý deň, podľa ust. § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, je vlastník veci povinný sa zdržať všetkého, čím by Vás nad mieru primeranú pomerom obťažoval, alebo čím by vážne ohrozoval výkon Vašich práv.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.