Byty celkom: 26 961 inzerátov

Kupujem pozemok s vecným bremenom - ako postupovať?


Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Kupujem pozemok s existujúcim právom prechodu a prejazdu, uloženia inžinierskych sieti v prospech oprávneného. Predpokladám, že nie je potrebné zriaďovať žiadnu ďalšiu ťarchu keďže kupujem pozemok už s existujúcou ťarchou, správne? Je to potrebné to niejako spomínať v kúpno-predajnej zmluve? Vopred ďakujem.
Dobrý deň, v prípade ak je vecné bremeno zriadené v prospech vlastníka pozemku, nie je nutné zriaďovať ďalšie vecné bremeno. Je vhodné uvedenú skutočnosť spomenúť aj v kúpnej zmluve.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.