Byty celkom: 26 962 inzerátov

Mám právo dožitia v byte. Môže ho vlastník predať?


Mám právo na dožitie v priateľovom byte, nemám tam trvalý pobyt. Byt by po jeho smrti zdedili jeho deti. Aké povinnosti by mali voči mne, alebo ja voči nim? Mohli by byt predať, alebo by sa najprv museli somnou dohodnúť? 
Dobrý deň, podľa ust. § 123 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia po smrti Vášho priateľa budú môcť dediči nehnuteľnosť predať, ale keďže ste oprávnenou osobou z vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania nehnuteľnosti, tak nový vlastník nehnuteľnosti musí rešpektovať vecné bremeno a musí strpieť výkon Vášho práva vyplývajúceho z vecného bremena. Vlastník, resp. vlastníci bytu nemajú povinnosť Vám oznamovať, resp. si nechať schvalovať prevod vlastníckeho práva k bytu na tretiu osobu.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.