Byty celkom: 26 962 inzerátov

Porušenie predkupného práva pri predaji spoločného majetku.


Dobrý deň prajem , moja otázka nasl. : Moja matka má 91 rokov vlastnila rodinný dom 3/4 , 1/4 vlastnila moja sesternica. Pozemok takisto 3/4 matka a 1/4 sesternica. Sesternica zomrela a jej dcéry predali role ktoré vlastnili spolu pozemkom okolo rod. domu jednému pánovi.Nás o tom ani neinformovali. S novým majiteľom sme robili zmluvu vymenu s rolou, takže teraz mama vlastní pozemok celý ale dom len 3/4. Chcela by ten dom predať , vzhľadom na svoj vek už nevládze robiť okolo domu. Dom je starý pribl 100 ročný, podľa mňa už na zburanie. Môže to predať bez súhlasu druhej osoby / v našom prípade dcéra mojej sesternice / ďAKUJEM ZA ODPOVEĎ. 
Dobrý deň, podľa ust. § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."v spojení s ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:"Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu."V zmysle vyššie uvedených ustanovení má dcéra Vašej sesternice zákonné predkupné právo na spoluvlastnícky podiel Vašej matky.  

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.