Byty celkom: 27 019 inzerátov

Je predaj spoluvlastníckeho podielu oslobodený od dane?


Dobrý deň, zdedili sme po matke družstevný byt. Dedičstvo spadlo do výhradného vlastníctva sestry s povinnosťou ma z toho vyplatiť. Viac súrodencov nemáme. Byt rodičia nadobudli v roku 1990. V roku... neviem presne, okolo 2005 sa rozviedli, podľa otca nechal všetok majetku matke, rozvodové papiere som nevidel. Bytové družstvo o tom nevedelo, vo svojich záznamoch mali stále 50-50 vlastníctvo otca a matky. Potom matka v 2015 zomrela. Výsledkom spoločnej návštevy sestry a otca u družstva bolo, že sestra je výhradná vlastníčka, len neviem či to len uviedli na správnu mieru alebo otec prepísal svoju časť na sestru, to prebiehalo v 2016. V 2017 bol byt predaný. Chcel by som vedieť, či musí sestra priznávať daň z predaja. Zákon č. 595/2003 § 9 ods. 1 som čítal na týchto stránkach, podľa neho by mal byť predaj zdedenej nehnuteľnosti oslobodený od daní keďže časový test poručiteľa bol splnený. Nie je mi ale jasné ale: 1) či "vlastníctvo družstevného bytu", čo pokiaľ dobre viem znamená spoluvlastnícky podiel družstva ktorý vlastní nehnuteľnosť je sama nehnuteľnosťou, a tým spadá pod tento zákon. Ak áno, tak predaj 50% bytu je určite oslobodený. 2) či v prípade, že jej otec daroval zvyšok v 2016 je táto druhá polovica oslobodená. Trvalé bydlisko v tomto byte majú všetci tri (matka, otec, sestra) od 1990 až do predaja, aj keď tam sestra už 10 rokov, a otec tak 20 rokov reálne nebýva. Takže aj keby sa jednalo o dar a nie o administratívnu chybu, darovanie prebehlo po priamej línii medzi ľuďmi čo tam majú trvalý pobyt, ale časový test 5 rokov vo vlastníctvu sestry nie je splnený. Za odpoveď vopred ďakujem.
Dobrý deň, vlastníctvom bytu je keď sa reálne stali Vaši rodičia jeho vlastníkmi, t.j. odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie príslušného katastrálneho odboru o zápise zmeny vlastníckeho práva z bytového družstva ana Vašich rodičov. Nie je to vtedy, ak vlastníkom bytu je družstvo a Vaši rodičia k nemu mali len užívacie právo. V prípade ak otec daroval svoj spoluvlastnícky podiel Vašej sestre a ona ho predala skôr ako 5 rokov od nadobudnutia tak podľa zákona by nemala byť oslobodená od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.