Byty celkom: 26 961 inzerátov

Predkúpné právo a predaj spoluvlastníckeho podielu.


Dobrý deň. Chcel by som Vás poprosiť o radu. Manželka s dvoma sestramy zdedily časť rodinneho domu a druhú časť zdedila ich teta. Neviem presne kto koľko vlastní ale manželkaso sestramy majú menšiu časť. Ide o to že by svoju časť cheli odpredať. Tete poslali ponuku na odpredaj ich časti s tým aby sa do mesiaca vyjadrila či to chce odkúpiť. V ponuke bola aj cena. Teta im dpísala že áno ale nie za takú sumu. Navrhla neakceptovatelnú cenu za ktorú to manželka so sestramy nemienia odpredať. Našli si kupcu ktorý je ochotný odkúpiť ich časť za cenu akú ponúkali tete. Môžu to takto zrealizovať? Mal by nárok novonadobúdajúci vlastník ich podielu na bývanie v tom dome? ( jednalo by sa o dva víkendy  v mesiaci).Ďakujem za odpoveďMartin
Dobrý deň, podľa Vami uvedených informácií Vaša manťželka so sestrami dodržali predkúpné právo ich tety a keďže ona neakceptovala ich ponuku, jej predkupné právo zaniklo. T.j. Vaša manželka spolu s jej sestrami môžu previesť svoje spoluvlastnícke podiely na tretiu osobu. Podľa ust. § 137 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci."V zmysle vyššie uvedeného sa nový vlastník môže domáhať svojho užívania nehnuteľnosti, t.j. aj bývania v ňom.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.