Byty celkom: 27 018 inzerátov

Je lepšie využiť darovaciu alebo kúpnu zmluvu?


Dobrý deň,prosím o radu. Manžel zdedil byt spolu so svojím bratom v sploluvlastníckom podiele 1/2, brat v byte býva. Manželov brat chce svoju polovicu previesť na manžela s právom doživotného bývania v nehnuteľnosti. Akú zmluvu je dobre použiť kúpnu ( za 1 euro) alebo darovaciu ? Manželov brat má dcéru s ktorou sa nestýka, mohla by si ona nárokovať niečo v prípade bratovej smrti z bytu ak by tento bol už prevedený na manžela jednou zo zmlúv?Ďakujem
Dobrý deň, vo Vašom prípade odporúčam previesť vlastníckeho právo k spoluvlastníckemu podielu formou darovacej zmluvy s tým, že sa v nej dohodne aj zápis vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania v prospech brata Vášho manžela. Ak darovacia zmluva bude spĺňať všetky náležitosti tak dcéra brata Vášho manžela by v prípade smrti svojho otca nemala na uvedený spoluvlatnícky podiel žiadny nárok, keďže by bol už vlastníctvom Vášho manžela.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.